• icon_home
  • double_right
  • Bông Tai / Hoa Tai

Bông Tai / Hoa Tai

Sự kết nối giữa hiện đại và quá khứ, thời gian và không gian. Nhẹ nhàng, sang trọng nhưng vô cùng tinh tế.

Lọc theo
Khuyên Tai Đinh

Khuyên Tai Đinh

280.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Bông Tai Thả 3 Hạt

Bông Tai Thả 3 Hạt

300.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Bông Tai Hạt Tấm

Bông Tai Hạt Tấm

330.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Bông Tai Hạt Tròn

Bông Tai Hạt Tròn

350.000 VNĐ
(0 đánh giá)

Double Hawaii

Double Hawaii

597.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Mystery

Mystery

997.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Lisa

Lisa

1.097.000 VNĐ
(2 đánh giá)
Young Leaf

Young Leaf

1.297.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Lotus On Water

Lotus On Water

1.597.000 VNĐ
(3 đánh giá)
Ether Lora

Ether Lora

1.697.000 VNĐ
(2 đánh giá)
Helora

Helora

1.697.000 VNĐ
(2 đánh giá)
Autumn Sun Drops

Autumn Sun Drops

1.897.000 VNĐ
(3 đánh giá)

Summer Sun Drops

Summer Sun Drops

1.897.000 VNĐ
(3 đánh giá)
Ruby Star Stud

Ruby Star Stud

1.997.000 VNĐ
(3 đánh giá)
Ruby Star Dangling

Ruby Star Dangling

2.097.000 VNĐ
(3 đánh giá)
Arian

Arian

2.297.000 VNĐ
(4 đánh giá)
Peony Leaf Silver

Peony Leaf Silver

2.297.000 VNĐ
(3 đánh giá)
Jewel of Love

Jewel of Love

2.397.000 VNĐ
(3 đánh giá)
Lava

Lava

2.994.000 VNĐ
(4 đánh giá)
Eternal Beauty

Eternal Beauty

3.497.000 VNĐ
(3 đánh giá)
Xem thêm

Hiển thị 20 trong số 23 sản phẩm