• icon_home
  • double_right
  • Dây chuyền hồ ly

Dây chuyền hồ ly

Mỗi mặt dây chuyền Hồ Ly đều ẩn chứa những câu chuyện, những thông điệp riêng giúp bạn khẳng định chất tôi và tạo ra ấn tượng khác biệt hiếm ai có được.

Lọc theo
Eternal Love

Eternal Love

1.697.000 VNĐ
(4 đánh giá)
Fox Infinity Necklace

Fox Infinity Necklace

1.997.000 VNĐ
(3 đánh giá)
Key Of Love

Key Of Love

2.197.000 VNĐ
(3 đánh giá)
Glee

Glee

3.297.000 VNĐ
(3 đánh giá)

Super Wonder Women

Super Wonder Women

3.897.000 VNĐ
(2 đánh giá)
Fox Lover Moonlight

Fox Lover Moonlight

3.997.000 VNĐ
(4 đánh giá)
Fox Sagittarius

Fox Sagittarius

4.297.000 VNĐ
(3 đánh giá)
Super Hero Woman

Super Hero Woman

4.497.000 VNĐ
(3 đánh giá)

Hiển thị 8 trong số 8 sản phẩm