• icon_home
  • double_right
  • Nhẫn

Nhẫn

Mẫu nhẫn tinh tế và đặc biệt, lấy ý tưởng từ những nhà thiết kế mẫu châu âu, kết hợp với văn hóa châu á. Tạo nên kiệt tác riêng cho bạn.

Lọc theo
Rainbow

Rainbow

697.000 VNĐ
(2 đánh giá)
Only Leaf

Only Leaf

697.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Hydros

Hydros

897.000 VNĐ
(2 đánh giá)
Victoria

Victoria

897.000 VNĐ
(3 đánh giá)

Almira

Almira

897.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Supreme Ultimate

Supreme Ultimate

997.000 VNĐ
(3 đánh giá)
Moon Embraces Sun II

Moon Embraces Sun II

997.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Talisman

Talisman

997.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Fragrant Peony

Fragrant Peony

997.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Moon Embraces Sun I

Moon Embraces Sun I

1.097.000 VNĐ
(3 đánh giá)
Peony Purple Mystery

Peony Purple Mystery

1.097.000 VNĐ
(3 đánh giá)
Peony Tiny

Peony Tiny

1.097.000 VNĐ
(1 đánh giá)

Leda

Leda

1.197.000 VNĐ
(2 đánh giá)
Gemini

Gemini

1.197.000 VNĐ
(4 đánh giá)
Virgo

Virgo

1.197.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Round Stone Double

Round Stone Double

1.297.000 VNĐ
(3 đánh giá)
Yin Yang Circle

Yin Yang Circle

1.297.000 VNĐ
(3 đánh giá)
Green Star

Green Star

1.297.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Green Forest

Green Forest

1.297.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Eros

Eros

1.497.000 VNĐ
(3 đánh giá)
Xem thêm

Hiển thị 20 trong số 84 sản phẩm