• icon_home
  • double_right
  • Sản phẩm mới

Sản phẩm mới 01/2021

Top 20 sản phẩm trang sức đá quý phong thủy mới nhất 01/2021 tại Liugems

Super Hero Woman

Super Hero Woman

4.497.000 VNĐ
Libra

Libra

2.497.000 VNĐ
Glamour

Glamour

2.497.000 VNĐ
Jade Lotus

Jade Lotus

2.297.000 VNĐ
Your Name

Your Name

4.297.000 VNĐ
Gemini

Gemini

1.197.000 VNĐ
CHANCE

CHANCE

3.297.000 VNĐ
FORTUNE

FORTUNE

2.897.000 VNĐ
FLECHAZO

FLECHAZO

8.596.000 VNĐ
Green Luck

Green Luck

1.797.000 VNĐ
Green Symphony

Green Symphony

1.197.000 VNĐ
Keep Your Mark

Keep Your Mark

2.297.000 VNĐ
Curly-haired Mermaid

Curly-haired Mermaid

2.097.000 VNĐ
Dzi Ruby

Dzi Ruby

2.597.000 VNĐ
Lotus On Water

Lotus On Water

1.597.000 VNĐ
Voice Of Love

Voice Of Love

2.897.000 VNĐ
Lotus Ruby Bracelet

Lotus Ruby Bracelet

3.097.000 VNĐ
Pixiu Ruby Curve

Pixiu Ruby Curve

3.097.000 VNĐ
Lucky Jade

Lucky Jade

6.097.000 VNĐ
Pigeon Blood Ruby

Pigeon Blood Ruby

9.197.000 VNĐ