• icon_home
  • double_right
  • Sản phẩm mới

Sản phẩm mới 09/2021

Top 20 sản phẩm trang sức đá quý phong thủy mới nhất 09/2021 tại Liugems

Gina

Gina

6.997.000 VNĐ
(3 đánh giá)
Mine

Mine

5.497.000 VNĐ
(3 đánh giá)
Grace

Grace

3.897.000 VNĐ
(4 đánh giá)
Drop

Drop

2.297.000 VNĐ
(4 đánh giá)
Rise

Rise

4.797.000 VNĐ
(3 đánh giá)
Eric

Eric

3.897.000 VNĐ
(3 đánh giá)
Alma

Alma

10.797.000 VNĐ
(3 đánh giá)
Lift

Lift

3.997.000 VNĐ
(3 đánh giá)
Nous

Nous

3.897.000 VNĐ
(3 đánh giá)
Canny

Canny

4.497.000 VNĐ
(3 đánh giá)
Lea

Lea

1.497.000 VNĐ
(3 đánh giá)
Glory

Glory

4.797.000 VNĐ
(4 đánh giá)
Girth

Girth

2.147.000 VNĐ
(3 đánh giá)
Scorpion

Scorpion

2.497.000 VNĐ
(3 đánh giá)
Leo

Leo

3.097.000 VNĐ
(4 đánh giá)
Spider Amber

Spider Amber

4.500.000 VNĐ
(2 đánh giá)
Peak

Peak

6.794.000 VNĐ
(4 đánh giá)
Shady

Shady

3.794.000 VNĐ
(3 đánh giá)
Vigor

Vigor

3.297.000 VNĐ
(3 đánh giá)
Felix

Felix

11.997.000 VNĐ
(3 đánh giá)