• icon_home
  • double_right
  • Sản phẩm mới

Sản phẩm mới 03/2023

Top 20 sản phẩm trang sức đá quý phong thủy mới nhất 03/2023 tại Liugems

Dây chuyền 2 hạt

Dây chuyền 2 hạt

300.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Dây Chuyền 5 Hạt

Dây Chuyền 5 Hạt

300.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Lắc Tay Đá Thô

Lắc Tay Đá Thô

230.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Lắc chân hai hạt đá

Lắc chân hai hạt đá

380.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Lắc Chân Hạt Đá

Lắc Chân Hạt Đá

320.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Lắc Mã Morse

Lắc Mã Morse

300.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Lắc hai hạt

Lắc hai hạt

300.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Lắc Tay Đồng Điếu

Lắc Tay Đồng Điếu

380.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Lắc tay một hạt

Lắc tay một hạt

220.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Bông Tai Hạt Tấm

Bông Tai Hạt Tấm

330.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Khuyên Tai Đinh

Khuyên Tai Đinh

280.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Bông Tai Thả 3 Hạt

Bông Tai Thả 3 Hạt

300.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Dây Chuyền Cung Hoàng Đạo

Dây Chuyền Cung Hoàng Đạo

280.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Dây Chuyền Charm Sao Hạt Đá

Dây Chuyền Charm Sao Hạt Đá

200.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Dây Chuyền Tai Mèo

Dây Chuyền Tai Mèo

250.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Dây Chuyền Đá Thô

Dây Chuyền Đá Thô

220.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Vòng Tay Chỉ Đỏ 6 Hạt

Vòng Tay Chỉ Đỏ 6 Hạt

250.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Vòng Tay Chỉ Đỏ 5 Hạt

Vòng Tay Chỉ Đỏ 5 Hạt

230.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Bông Tai Hạt Tròn

Bông Tai Hạt Tròn

350.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Lắc Lu Thống

Lắc Lu Thống

300.000 VNĐ
(0 đánh giá)