• icon_home
  • double_right
  • Sản phẩm mới

Sản phẩm mới 09/2023

Top 20 sản phẩm trang sức đá quý phong thủy mới nhất 09/2023 tại Liugems

Dây chuyền 2 hạt

Dây chuyền 2 hạt

320.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Dây chuyền 3 hạt

Dây chuyền 3 hạt

350.000 VNĐ
(0 đánh giá)
dây chuyền tiểu hành tinh

dây chuyền tiểu hành tinh

300.000 VNĐ
(0 đánh giá)
nhẫn Tiny đốt trúc

nhẫn Tiny đốt trúc

300.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Vòng tay bán nguyệt

Vòng tay bán nguyệt

300.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Nhẫn Cabochon Tiny

Nhẫn Cabochon Tiny

400.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Dây chuyền thánh giá

Dây chuyền thánh giá

600.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Lắc 1 hạt chuỗi xích

Lắc 1 hạt chuỗi xích

340.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Lắc ngọc trai charm bạc

Lắc ngọc trai charm bạc

400.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Lắc tay trái tim chuỗi xích

Lắc tay trái tim chuỗi xích

540.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Nhẫn bạc dây rút

Nhẫn bạc dây rút

230.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Dây chuyền Lu Thống

Dây chuyền Lu Thống

400.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Lắc tay 3 hạt

Lắc tay 3 hạt

380.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Dây chuyền 2 hạt

Dây chuyền 2 hạt

300.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Dây Chuyền 5 Hạt

Dây Chuyền 5 Hạt

300.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Lắc Tay Đá Thô

Lắc Tay Đá Thô

230.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Lắc chân hai hạt đá

Lắc chân hai hạt đá

380.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Lắc Chân Hạt Đá

Lắc Chân Hạt Đá

320.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Lắc Mã Morse

Lắc Mã Morse

300.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Lắc hai hạt

Lắc hai hạt

300.000 VNĐ
(0 đánh giá)