• icon_home
  • double_right
  • Sản phẩm
  • double_right
  • Nhận xét

KHÁCH HÀNG NHẬN XÉT

Phật Đại Thế Chí Bồ Tát Cẩm Thạch

Phật Đại Thế Chí Bồ Tát Cẩm Thạch

1.897.000 VNĐ

5
5
100%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
Chọn đánh giá của bạn Rất tốt
KH

Liên

04-07-2020

Phật tạc rất đẹp

nhận được dây chuyền Phật Bản Mệnh Đại Thế Chí Bồ Tát, mình vô cùng bất ngờ. Đức Phật rất đẹp, có cảm giác ngài được tạc cho riêng Liên vậy