• icon_home
  • double_right
  • Vòng Tay / Lắc Tay

Vòng Tay / Lắc Tay

Sự kết hợp hoàn hảo giữa đá tự nhiên và charm tạo nên những mẫu vòng tay vô cùng đặc biệt. Không quá phô trương, nhưng đủ thu hút mọi ánh nhìn.

Lọc theo
Alice

Alice

499.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Four Leaf clover

Four Leaf clover

797.000 VNĐ
(3 đánh giá)
Dzi Amethyst

Dzi Amethyst

897.000 VNĐ
(3 đánh giá)
Dance Of The Sea

Dance Of The Sea

997.000 VNĐ
(0 đánh giá)

Sora

Sora

1.097.000 VNĐ
(1 đánh giá)
Marisa

Marisa

1.097.000 VNĐ
(3 đánh giá)
Lea

Lea

1.097.000 VNĐ
(3 đánh giá)
Love Of Young

Love Of Young

1.097.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Cosmic Planet

Cosmic Planet

1.097.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Shine Sky

Shine Sky

1.097.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Freedom Travel

Freedom Travel

1.097.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Ginny

Ginny

1.197.000 VNĐ
(3 đánh giá)

Abundant Energy

Abundant Energy

1.197.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Amethyst Bracelet

Amethyst Bracelet

1.497.000 VNĐ
(1 đánh giá)
Amber Bracelet

Amber Bracelet

1.697.000 VNĐ
(3 đánh giá)
White Quartz Pig

White Quartz Pig

1.697.000 VNĐ
(3 đánh giá)
Black Quartz Pig

Black Quartz Pig

1.697.000 VNĐ
(3 đánh giá)
Godiva

Godiva

1.797.000 VNĐ
(2 đánh giá)
Elsa Peretti

Elsa Peretti

1.797.000 VNĐ
(2 đánh giá)
Green Luck

Green Luck

1.797.000 VNĐ
(4 đánh giá)
Xem thêm

Hiển thị 20 trong số 54 sản phẩm