• icon_home
  • double_right
  • Vòng Tay / Lắc Tay

Vòng Tay / Lắc Tay

Sự kết hợp hoàn hảo giữa đá tự nhiên và charm tạo nên những mẫu vòng tay vô cùng đặc biệt. Không quá phô trương, nhưng đủ thu hút mọi ánh nhìn.

Lọc theo
Lắc tay một hạt

Lắc tay một hạt

220.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Vòng Tay Chỉ Đỏ 5 Hạt

Vòng Tay Chỉ Đỏ 5 Hạt

230.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Lắc Tay Đá Thô

Lắc Tay Đá Thô

230.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Vòng Tay Chỉ Đỏ 6 Hạt

Vòng Tay Chỉ Đỏ 6 Hạt

250.000 VNĐ
(0 đánh giá)

Lắc Lu Thống

Lắc Lu Thống

300.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Lắc hai hạt

Lắc hai hạt

300.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Lắc Mã Morse

Lắc Mã Morse

300.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Vòng tay bán nguyệt

Vòng tay bán nguyệt

300.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Lắc trái tim hồng

Lắc trái tim hồng

300.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Lắc Ngôi Sao Hồng

Lắc Ngôi Sao Hồng

300.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Lắc 1 hạt chuỗi xích

Lắc 1 hạt chuỗi xích

340.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Lắc trái tim Labradorite

Lắc trái tim Labradorite

340.000 VNĐ
(0 đánh giá)

Lắc tay hai hạt mix chữ

Lắc tay hai hạt mix chữ

370.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Lắc Tay Đồng Điếu

Lắc Tay Đồng Điếu

380.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Lắc tay 3 hạt

Lắc tay 3 hạt

380.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Lắc ngọc trai charm bạc

Lắc ngọc trai charm bạc

400.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Lắc smile facet

Lắc smile facet

450.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Lắc tay thánh giá

Lắc tay thánh giá

500.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Lắc tay trái tim chuỗi xích

Lắc tay trái tim chuỗi xích

540.000 VNĐ
(0 đánh giá)

Hiển thị 19 trong số 19 sản phẩm