• icon_home
  • double_right
  • Vòng Tay / Lắc Tay

Vòng Tay / Lắc Tay

Sự kết hợp hoàn hảo giữa đá tự nhiên và charm tạo nên những mẫu vòng tay vô cùng đặc biệt. Không quá phô trương, nhưng đủ thu hút mọi ánh nhìn.

Lọc theo
Lắc tay một hạt

Lắc tay một hạt

220.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Vòng Tay Chỉ Đỏ 5 Hạt

Vòng Tay Chỉ Đỏ 5 Hạt

230.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Lắc Tay Đá Thô

Lắc Tay Đá Thô

230.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Vòng Tay Chỉ Đỏ 6 Hạt

Vòng Tay Chỉ Đỏ 6 Hạt

250.000 VNĐ
(0 đánh giá)

Lắc Lu Thống

Lắc Lu Thống

300.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Lắc hai hạt

Lắc hai hạt

300.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Lắc Mã Morse

Lắc Mã Morse

300.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Lắc Tay Đồng Điếu

Lắc Tay Đồng Điếu

380.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Alice

Alice

499.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Four Leaf clover

Four Leaf clover

797.000 VNĐ
(3 đánh giá)
Dzi Amethyst

Dzi Amethyst

897.000 VNĐ
(3 đánh giá)
Dance Of The Sea

Dance Of The Sea

997.000 VNĐ
(0 đánh giá)

Sora

Sora

1.097.000 VNĐ
(1 đánh giá)
Marisa

Marisa

1.097.000 VNĐ
(3 đánh giá)
Lea

Lea

1.097.000 VNĐ
(3 đánh giá)
Love Of Young

Love Of Young

1.097.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Cosmic Planet

Cosmic Planet

1.097.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Shine Sky

Shine Sky

1.097.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Freedom Travel

Freedom Travel

1.097.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Ginny

Ginny

1.197.000 VNĐ
(3 đánh giá)
Xem thêm

Hiển thị 20 trong số 62 sản phẩm