• icon_home
  • double_right
  • Dây Chuyền

Dây Chuyền

Không hẳn là phô trương, thoắt ẩn thoắt hiện một cách tinh tế, nhẹ nhàng trên vòng cổ của bạn. Là mẫu trang sức không thể thiếu mỗi ngày.

Lọc theo
Dây Chuyền Charm Sao Hạt Đá

Dây Chuyền Charm Sao Hạt Đá

200.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Dây Chuyền Đá Thô

Dây Chuyền Đá Thô

220.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Dây Chuyền Tai Mèo

Dây Chuyền Tai Mèo

250.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Dây Chuyền Cung Hoàng Đạo

Dây Chuyền Cung Hoàng Đạo

280.000 VNĐ
(0 đánh giá)

Sakura

Sakura

497.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Phật Di Lặc Mắt Hổ

Phật Di Lặc Mắt Hổ

597.000 VNĐ
(3 đánh giá)
Cicada Classic

Cicada Classic

597.000 VNĐ
(3 đánh giá)
Turtle Pink Classic

Turtle Pink Classic

697.000 VNĐ
(3 đánh giá)
Mini Hawaii

Mini Hawaii

697.000 VNĐ
(0 đánh giá)
Green Symphony

Green Symphony

1.197.000 VNĐ
(4 đánh giá)
Carp Dragon Blue

Carp Dragon Blue

1.497.000 VNĐ
(3 đánh giá)
Dragon Headed Turtle Amethyst

Dragon Headed Turtle Amethyst

1.497.000 VNĐ
(3 đánh giá)

Eternal Love

Eternal Love

1.697.000 VNĐ
(4 đánh giá)
Dragon Headed Turtle Ruby

Dragon Headed Turtle Ruby

1.797.000 VNĐ
(3 đánh giá)
Phật Văn Thù Bồ Tát Ruby

Phật Văn Thù Bồ Tát Ruby

1.797.000 VNĐ
(3 đánh giá)
Phật Bất Động Minh Vương Cẩm Thạch

Phật Bất Động Minh Vương Cẩm Thạch

1.897.000 VNĐ
(2 đánh giá)
Phật A Di Đà Cẩm Thạch

Phật A Di Đà Cẩm Thạch

1.897.000 VNĐ
(4 đánh giá)
Phật Đại Thế Chí Bồ Tát Cẩm Thạch

Phật Đại Thế Chí Bồ Tát Cẩm Thạch

1.897.000 VNĐ
(3 đánh giá)
Phật Hư Không Tạng Bồ Tát Cẩm Thạch

Phật Hư Không Tạng Bồ Tát Cẩm Thạch

1.897.000 VNĐ
(3 đánh giá)
Phật Như Lai Đại Nhật Cẩm Thạch

Phật Như Lai Đại Nhật Cẩm Thạch

1.897.000 VNĐ
(4 đánh giá)
Xem thêm

Hiển thị 20 trong số 55 sản phẩm